Hem

 

Fridebo är en servicebostad för vuxna personer med behov av stöd och service. Verksamheten tillämpar de socialterapeutiska arbetsmetoder som har sitt ursprung i Rudolf Steiners Antroposofi, utan att utesluta influenser från andra håll som kan vara utvecklande för arbetet.

På Fridebo finns det tillstånd för 11 personer. Alla bor i var sin lägenhet i närheten av huvudbyggnaden. I huvudbyggnaden kan man få gemenskap och umgås med andra. Där lagas det en huvudmåltid varje dag. De boende kan välja att delta i måltiden eller att laga mat hemma, själva eller med stöd, allt efter behov.
Varje lägenhet präglas av innehavarens smak, intressen och behov. I sitt hem har man självhushåll och får hjälp och stöd utifrån sina behov.
På dagtid jobbar de boende på ett antal olika dagverksamheter i närområdet och på kvällar och helger sköts vardagens sysslor samt aktiv fritid och kulturliv.

Fridebo har en medveten miljöpolicy där både matinköp och sophantering präglas av medvetenhet om skonsam odling och återvinning.
Fridebo har en stabil och kompetent personalgrupp med lång erfarenhet och stort intresse för målgruppen och uppgiften. Personal finns att tillgå, dygnet runt, året om. Sovande jour på natten.

 

Aktuellt

2021

Anpassning till oväntade omständigheter

Ja inte trodde vi när vi blickade framåt på nyåret att 2020 skulle bli som det blev. Inte bara vi, utan hela Sverige blev tagna på sängen, när Corona pandemin slog sina klor över landet. Som tur är har vi inte drabbats hårt av sjukdomen, utan endast fått lite ”smakprov” av den.

Vi har fått anpassa oss och ändra i våra planer på många olika sätt. Alla aktiviteter som vi deltar i har ställts in och vår efterlängtade allsång fick vi också skjuta upp.

Men ändrade omständigheter betyder också ändrade prioriteringar. Vi har bland annat använt tiden till att göra fint i vår närmiljö. I vårt klimat-temas anda, har vi planterat bärbuskar och fruktträd. Vi har satt så mycket potatis att vi tror att vi kan vara självförsörjande i år och vi har bestämt att, istället för att minutiöst klippa våra gräsmattor behålla dem i ängsliknande utformning. Dessutom har vi byggt ett insektshotell för att välkomna och underlätta för insekter och bin. Och på tal om bin, så har vi också blivit värdar för två bisamhällen. Bänkar, trädgårdsmöbler, utsiktsplatser och aktivitetsmöjligheter har vi placerat lite här och var.

Vi ser nu fram emot en härlig sommar och hoppas att vi har fått sunda vanor av detta avbrott i vardagen. Och så hoppas vi att vardagen blir sig någorlunda lik igen till hösten, att vi får dansa och sjunga med våra vänner och umgås med varandra utan rädsla.

Kontakt

Fridebo

Telefon: 08 551 713 33
Besöksadress: Järna
Postadress: Tiondebodsvägen 7, 153 35 Järna

Länkar

VÄRNABranschorganisationen för antroposofisk läkepedagogik & socialterapi. varna.nu

NFLS – Nordiska förbundet för Läkepedagogik och Socialterapi. nfls.nu

Fridebo AB | Copyright © 2024