Hem

 

Fridebo är en servicebostad för vuxna personer med behov av stöd och service. Verksamheten tillämpar de socialterapeutiska arbetsmetoder som har sitt ursprung i Rudolf Steiners Antroposofi, utan att utesluta influenser från andra håll som kan vara utvecklande för arbetet.

På Fridebo finns det tillstånd för 11 personer. Alla bor i var sin lägenhet i närheten av huvudbyggnaden. I huvudbyggnaden kan man få gemenskap och umgås med andra. Där lagas det en huvudmåltid varje dag. De boende kan välja att delta i måltiden eller att laga mat hemma, själva eller med stöd, allt efter behov.
Varje lägenhet präglas av innehavarens smak, intressen och behov. I sitt hem har man självhushåll och får hjälp och stöd utifrån sina behov.
På dagtid jobbar de boende på ett antal olika dagverksamheter i närområdet och på kvällar och helger sköts vardagens sysslor samt aktiv fritid och kulturliv.

Fridebo har en medveten miljöpolicy där både matinköp och sophantering präglas av medvetenhet om skonsam odling och återvinning.
Fridebo har en stabil och kompetent personalgrupp med lång erfarenhet och stort intresse för målgruppen och uppgiften. Personal finns att tillgå, dygnet runt, året om. Sovande jour på natten.

 

Aktuellt

Vinter/vår 2020

Nytt år och nytt decennium. Nya tag och nytt tänk.

Vi har bestämt oss för att ha ”miljö och klimat” som tema för detta år. Alla har vi följt den nationella och internationella debatten kring detta aktuella ämne. Men hur kan vi på Fridebo uppmärksamma detta? Till att börja med så samtalar vi mycket om hur vi kan göra och hur vi bör göra. Vi pratar om återvinning, sopsortering, plastanvändning, odling och inköp.

Men vi vill också gå ett steg vidare. Vi vill utmana oss själva genom att under våren införa en bilfri vecka. Vi har bestämt oss för att vecka 17 skall, inom verksamheten vara helt bilfri (undantag naturligtvis för ambulans och brandkår… om dessa skulle vara nödvändiga). Vi tänker avboka all färdtjänst, stänga parkeringen, låsa bilarna och sätta vår kreativitet och uppfinningsrikedom på prov. Vi har sen tidigare år investerat i både vanliga cyklar och tandemcyklar och tänker att dessa får utgöra basen för våra transportbehov under denna vecka. Sen tänker vi att vi dammar av tidtabellerna för kollektivtrafiken och ger den en chans.

Vi leker med tanken om hur det skulle vara om fler ville göra oss sällskap under denna vecka. Om fler skulle vilja testa att avstå från bilkörande en vecka om året!

Vi tror att det är möjligt! Vi vågar prova!

Vi vill härmed utmana alla som vill och vågar – att haka på detta initiativ och ge klimatet en väl behövlig vila under en vecka!

En vecka går fort! Vecka 17 infaller dagarna 20 – 26 april

Fundera, planera, bestäm dig och genomför!! Svårare behöver det inte vara!! Lycka till!!

Kontakt

Fridebo

Telefon: 08 551 713 33
Besöksadress: Järna
Postadress: Tiondebodsvägen 7, 153 35 Järna

Länkar

VÄRNABranschorganisationen för antroposofisk läkepedagogik & socialterapi. varna.nu

NFLS – Nordiska förbundet för Läkepedagogik och Socialterapi. nfls.nu